Specialskole for børn og voksne i Sydafrika

20180301_121838(1)
En gruppe forældre til børn med alvorlige og dybe intellektuelle handicaps, dannede i 1988 den institution, som i dag hedder Sunrise Special Care Center. Årsagen til at danne dette center skyldtes, at der ikke var et dagplejetilbud til de børn, der havde brug for specialpleje. 

Centret kæmper dagligt med udfordringer i forbindelse med de løbende omkostninger, personale, transport, måltider osv. Det er derfor igennem hårdt arbejde og engagement fra medarbejdere, forældre og frivillige, at der kan ydes kvalitetspleje til 30 børn og voksne med alvorlig handicaps. 

Børnene er i alderen 6 – 15 år, og der er derudover ca. 4 handicappede voksne tilknyttet stedet. De har alle intellektuelle og fysiske handicaps, som kræver pleje døgnet rundt; De mangler grundlæggende færdigheder for at kunne spise, komme på toilettet, snakke, gå o.lign. De bliver aldrig helt uafhængige, og det vil være nødvendigt med total pleje resten af deres liv. Børn og voksne bliver transporteret til centret med skolebussen hver morgen, og det viser sig ofte at være en stor logistisk proces, der kræver mange hænder.

 
20180301_121025(1)