Klinik i Peru

Hvis du studerer medicin, sygepleje, jordemoder eller er færdiguddannet inden for disse områder, kan du arbejde på en lokal klinik i byen Cusco, hvor du assisterer det lokale personale med de daglige arbejdsopgaver.

På de fleste af klinikkerne er det et krav, at du kan snakke spansk på et øvet niveau. Vi har dog tilknytning til én klinik, hvor patienterne ofte er turister, og derfor foregår størstedelen af kommunikationen på engelsk, hvorfor der ikke er et krav til dine spansk kundskaber. 

At arbejde på en lokal klinik i Peru giver dig en enestående mulighed for at opleve den kæmpe kontrast, der kan være mellem et dansk hospital og de forhold, der arbejdes under i et land, som fortsat er i gennemgribende udvikling.