Handicappede børn i Vietnam

Vietnam1
At blive involveret i én af de mange institutioner, vi samarbejder med i Vietnam, giver dig mulighed for at erfare det daglige liv i et pasnings- og uddannelsessystem, som særligt henvender sig til børn inden for specialområdet. Børnene kan være fra 2 år og helt op til ca. 20 år gamle.

I klasseværelset forventes du at hjælpe lærerne med at lede klasserne, men også at arbejde individuelt med de mest udfordrede børn, der kræver mere opmærksomhed og støtte end nogle af de andre børn. Udover at bidrage til undervisningsprogrammet bliver du måske også bedt om at hjælpe børnene med personlig hygiejne. Det kan eksempelvis være at hjælpe dem med at komme på toilettet, lære dem at vaske hænder i løbet af dagen o.lign.

Du vil normalt arbejde fra 8:00 til 17:00, med en frokostpause på 3 timer fra kl. 11.00. Du skal dog være fleksibel i din tidsplan, da den er afhængig af de opgaver, du vælger eller bliver tilbudt at udføre.

Nogle af institutionerne har særligt brug for fysisk træning med børnene og derfor er netop dette område relevant at vælge, hvis du allerede er uddannet eller skal i praktik inden for fysioterapi eller ergoterapi.