Handicappede Børn i Tanzania

Vi samarbejder med 11 centre for handicappede børn i og omkring byen Moshi. Den gode service og det konstruktive miljø, som centret tilbyder børnene, er meget sjældent set i Tanzania, da børn med handicap ofte bliver forsømt og overladt til sig selv.
Hvert center er ret lille og drager omsorg, pasning og træning for ca. 10 fysisk og/eller psykisk handicappede børn. Ofte vil der være 2 lokalansatte på hvert center, og de er som regel mødre til nogle af børnene. Derudover har den lokale organisation også én ergoterapeut ansat, som roterer mellem de forskellige centre i løbet af ugen, og som giver mødrene gode råd til både træning og nye øvelser til børnene.  
 
Organisationen blev grundlagt i 2006 og udover de 11 centre, hjælper de også over 100 børn i nærområderne. Som frivillig vil du dog kun være tilknyttet ét eller flere af centrene, og vi har mulighed for at godkende ca. 15 frivillige ad gangen.