Generelle betingelser

Generelle oplysninger

Når du bestiller en rejse, indgår du en aftale med Save A Heart – By Committing Yours. 

CVR nr.: 38753037

Rejsegarantifondens medlemsnr.: 3178. 

Tilladelse til at overføre oplysninger som er nødvendige, for at rejsen uden for EU kan gennemføres

Ved fremsendelse af din tilmelding accepterer du hermed, at Save A Heart – By Committing Yours udleverer nedenstående oplysninger til vores samarbejdspartnere uden for EU for at gennemføre din kommende rejse:  

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Fødselsdato
 • Kontaktperson i nødstilfælde
 • Fly 
 • Kopi af pas hvis påkrævet til eksempelvis visum

Ophold

Når du vælger at rejse med Save A Heart – By Committing Yours, accepterer du at rejse til en destination, hvor der kan ske uventede situationer. Du bor under lokale og ofte minimale forhold, og tingene kan forandre sig fra dag til dag. Det er en del af hverdagen, når man arbejder i et udviklingsland, som er i konstant forandring. Alle vores rejsende forventes at være fleksible og have stor tålmodighed og forståelse for, at der kan opstå forsinkelser og ændringer undervejs. 

 • Udvis respekt for lokalsamfundet

Alle lande har deres egne traditioner, værdier, tro og syn på verden, og det er vigtigt, at du respekterer disse kulturforskelle. Du er med til at gøre en forskel, og får rig mulighed for at bidrage med noget nyt til lokalsamfundene, men vi beder dig om at undgå at være bedrevidende. Alle vores lokale samarbejdspartnere, herunder værtsfamilier og andre involveret i indkvartering generelt, gør en kæmpe indsats for at gøre dit ophold så givende som overhovedet muligt, og de fortjener din respekt for deres engagement. 

Oplever vi, at du ikke udviser respekt på din arbejdsplads, der hvor du er indkvarteret, eller over for vores lokale samarbejdspartnere, så modtager du en advarsel, og herefter forbeholder vi os retten til at bortvise dig. Du vil ikke modtage en refundering af dit resterende ophold. 

 • Ferieperioder

Der kan opstå ferie i den periode, du arbejder på destinationen, hvilket altid vil være en del af at være på en arbejdsplads. Der kan også opstå ferie, uden at vi bliver informeret om det forinden, da arbejdspladserne selv styrer deres arbejdstider. I disse perioder kan du blive bedt om at holde fri, hvilket giver god mulighed for at udforske landet, eller der kan være alternative arbejdsopgaver til stede. Det forventes, at du er fleksibel i forhold til dette. Hvis du vil undgå eventuelle ferieperioder, så er det vigtigt, at du selv tjekker op på det, inden du booker dit ophold. Bemærk: Vi tilbyder ikke refunderinger grundet ferieperioder!

 • Arbejdstid

Vi forventer, at du udviser en rimelig fleksibilitet i planlægningen af dine arbejdstimer. Hvis du tilmelder dig et projekt hos Save A Heart – By Committing Yours, forventes det af dig, at du arbejder i den normale arbejdstid, som er gældende i det land, hvor du skal arbejde. Vi skal gøre dig opmærksom på, at du ikke kan forlade projektet i tide og utide, da vi naturligvis regner med din arbejdskraft, og derfor skal alle eventuelle fritidsaktiviteter i arbejdstiden arrangeres med din arbejdsplads forinden. Hvis du (uden godkendelse) vælger at forlade projektet i længere tid under den tilmeldte periode, så kan det medføre, at du bliver bortvist i den resterende periode. Bemærk: Dine penge vil ikke blive refunderet af Save A Heart – By Committing Yours.

 • Alkohol og euforiserende stoffer

Det er tilladt at drikke alkohol i fritiden, men du bør kende din egen grænse, og ikke drikke mere, end hvad du er i stand til at håndtere på egen hånd. Det er IKKE tilladt at dukke op på arbejdspladsen med tømmermænd, lugte af alkohol eller være beruset i arbejdstiden eller hos din lokale værtsfamilie, som kan have børn boende. Vi forbeholder os retten til at bortvise dig, hvis du overtræder denne regel, og du vil naturligvis ikke få refunderet dine penge fra Save A Heart – By Committing Yours. Euforiserende stoffer er strengt ulovlige, og vi skal gøre opmærksom på, at du i de fleste lande vil opnå fængselsstraf af flere års varighed, hvis du overtræder loven. Husk at du er ansvarlig for din egen sikkerhed.

Overdragelse af rejse

Ophold eller flybilletter, som er købt hos Save A Heart – By Committing Yours, kan ikke overdrages eller navneændres. 

Ændring af din rejse

Save A Heart – By Committing Yours er inden rejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i din rejse uden dit samtykke. Som rejsende er du forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, såfremt du klart og tydeligt informeres herom inden afrejse. Det kan eksempelvis være;

 • Ændringer i din indkvartering, hvis vi er nødt til at flytte dig fra en værtsfamilie til en anden. 
 • Ændring af en specifik arbejdsplads. Arbejdsområdet vil i det tilfælde forblive det samme. 

Flybilletter

Save A Heart – By Committing Yours er agent for luftfartsselskaberne, og vi formidler udelukkende flybilletten til vores kunder. Det betyder endvidere, at vi ikke sælger flybilletter i eget navn, men alene modtager din bestilling og betaling på luftfartsselskabets vegne. Ved booking af en flybillet, har du en aftale med luftfartselskabet, som er eneansvarlig for at transporten gennemføres. Save A Heart – By Committing Yours kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af forsinkelser, aflysninger, konkurs eller andre mangler. Såfremt I er flere personer, der rejser sammen, kan vi ikke garantere, at I kommer til at sidde sammen i flyet. Det er flyselskabet, som alene bestemmer jeres pladser på rejsen, og Save A Heart – By Committing Yours har ingen indflydelse herpå. 

Når du modtager et tilbud på dine flybilletter, er du selv ansvarlig for at tjekke, at alle detaljerne er korrekt. For- og efternavn(e) på dine rejsedokumenter skal stå præcist som i dit pas. Det er vigtigt, at du tjekker at rute, flynummer, afrejsedage og tidspunkter stemmer overens med dine ønsker. Ansvaret er udelukkende dit, og Save A Heart – By Committing Yours kan ikke stilles til ansvar herfor. Såfremt detaljerne ikke stemmer overens med tilbuddet og den endelige flybillet, skal vi kontaktes straks. 

Dine flybilletter kan ikke refunderes, medmindre andet specifikt er nævnt. Der vil, under alle omstændigheder, altid være udgifter forbundet med ændring/annullering af flybilletter, og hvor stor udgiften er, afhænger af flybillet og luftfartsselskab. Save A Heart – By Committing Yours har ingen indflydelse på, om der er plads på flyet, og om en eventuelt ønsket afgang, kan være udsolgt. 

Du er selv ansvarlig for at holde dig underrettet om mødetider og flyafgange, og foretage dit check-in i overensstemmelse med din rejseplan. Du skal holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Hvis flyet bliver forsinket eller bliver aflyst efter check-in, skal du selv kontakte flyselskabets personale i lufthavnen. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for vores kontrol, og du kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende over for Save A Heart – By Committing Yours. Hvis flyet afgår uden dig, er det dit eget ansvar. Flybilletter kan ikke refunderes eller afbestilles grundet forsinket fremmøde.

Det er dit ansvar at følge retningslinjerne for flyselskabet og opfylde de eventuelle krav der stilles, for at kunne træde ombord på flyet (Eksempelvis krav om PCR-test forud for afrejse). Tjek evt. flyselskabets hjemmeside for mere information.

Save A Heart – By Committing Yours er medlem af Rejsegarantifonden (medlemsnr.: 3178), og hvis du køber din flybillet hos os, vil du, i tilfælde af konkurs, være sikret under fondens dækninger.             

Information fra landbrusstyrelsen til rejsende fra tredjelande

Det er ikke tilladt at indføre planter, frø, frugt og andre planteprodukter herunder snitblomster fra rejser i lande uden for EU, uden at disse følges af et officielt plantesundhedscertifikat. Reglerne gælder for rejsende, som medbringer planter og planteprodukter i bagagen eller som en del af deres personlige bagage. Læs mere om rejsereglerne her: LINK                 

Pas

Du er eneansvarlig for, at de navne der fremgår af dine rejsedokumenter, er identiske med de navne, der fremgår af dit pas. Hvis du bliver opmærksom på, at der er uoverensstemmelse mellem dine rejsedokumenter og dit pas, skal du straks meddele det til Save A Heart – By Committing Yours, som vil forsøge at korrigere fejlen. Eventuelle udgifter forbundet hermed afholdes af den rejsende. Hvis ændringer ikke er mulige, kan den rejsende ikke holde Save A Heart – By Committing Yours ansvarlig.

Vi anbefaler, at dit pas skal er gyldigt minimum 6 måneder efter hjemkomst. Der skal være blanke sider til fornødne stempler undervejs.

Forsikringer

Når du modtager et tilbud på dine forsikringer, er det vigtigt, at du tjekker, at alle detaljer er korrekte. Herunder dine navne og ønsket rejseperiode. Så snart du tegner din forsikringspolice, vil der blive afregnet med forsikringsselskabet og herefter skal al kontakt foregå mellem dig og forsikringsselskabet. En afbestillingsforsikring kan ikke refunderes, og den skal købes samme dag, som du køber et rejseprodukt hos Save A Heart – By Committing Yours (eksempelvis ophold eller flybilletter). 

Save A Heart – By Committing Yours modtager provision ved salg af Goudas rejse- og afbestillingsforsikringsprodukter. Du er indforstået med, at Save A Heart – By Committing Yours fungerer som salgskontor for forsikringsprodukter, men kan ikke drages til ansvar for beslutninger i forsikringssager. Du bedes rette direkte kontakt til Gouda Rejseforsikring, hvis du ønsker at klage over en sag (gouda@gouda.dk). Hvis du ønsker at gøre brug af dine forsikringer, når du er i udlandet, skal du kontakte Gouda Rejseforsikring på telefonnr. +45 33 15 60 60 eller mail alarm@gouda.dk.

Det er et krav, at du har en rejseforsikring, som dækker dig, når du laver frivilligt arbejde arrangeret af Save A Heart – By Committing Yours. Du skal oplyse dine forsikringsdetaljer (navn på forsikringsselskab og policenummer) til os senest 4 uger før ankomst til destinationen. Hvis vi ikke modtager dine detaljer, kan du ikke starte dit arbejde, og vi forbeholder os retten til at annullere din tilmelding. I det tilfælde vil din indbetaling ikke blive refunderet. 

Vær opmærksom på at du allerede kan være dækket af en rejse- eller afbestillingsforsikring via dit indboforsikringsselskab, kreditkort eller lignende. Vær dog opmærksom på, at der kan være forskelle i forsikringsdækningen.

Visum

Save A Heart – By Committing Yours vejleder i visum, men ansvaret er udelukkende dit. Vores vejledning tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere, og såfremt du ikke har dansk pas, eller har dobbelt statsborgerskab skal du selv undersøge gældende regler for din rejse. Se i denne sammenhæng blandt andet www.um.dk.  

Vi vejleder udelukkende i visum til egne destinationer. Det betyder, at vi ikke vejleder i visum i forbindelse med mellemlandinger eller visum til rejser, der skal foregå før, efter eller under dit ophold med Save A Heart – By Committing Yours. Vi fralægger os ethvert økonomisk ansvar, hvis du ikke rejser med korrekt visum, og du skal derfor selv undersøge reglerne for de lande, du skal opholde dig i. 

Sundhed

Medarbejderne hos Save A Heart – By Committing Yours er ikke lægefagligt uddannet, og vi henviser derfor til www.sikkerrejse.dk eller www.ssi.dk. Det er dit eget ansvar at få de nødvendige vaccinationer inden afrejse.

Såfremt du har fysiske og/eller psykiske lidelser, som kan have indvirkning på din rejse, skal vi informeres herom inden tilmelding. På nogle af vores destinationer kan der tages hensyn til allergier. Hvis dine allergier kræver indkøb af specialprodukter, er du selv ansvarlig for omkostninger forbundet hermed. 

Forlængelse af rejse

Hvis du ønsker at forlænge din rejse, er du selv ansvarlig for at forlænge Goudas rejseforsikring ved at kontakte Gouda direkte på telefonnr. +45 88 20 88 20 eller mail gouda@gouda.dk. Gouda er ikke forpligtet til at forlænge rejseforsikringen.

Andre rejsende

Save A Heart – By Committing Yours kan ikke garantere deltagerantallet på destinationerne. Du kan få oplyst det nuværende tilmeldte deltagerantal inden tilmelding, men du accepterer, at det oplyste er et øjebliksbillede og kan ændre sig inden rejsens begyndelse. En sådan ændring vil ikke blive anset som væsentlig, og giver derfor ikke anledning til refundering eller kompensation af din rejse.   

Betaling

Du forpligter dig til at overholde vores betalingsbetingelser. Såfremt du misligholder din del af aftalen for så vidt angår betaling, har Save A Heart – By Committing Yours ret til at annullere rejsen. 

 • Depositum (1500 kr)

Dit depositum betales online ved tilmelding. Der kan betales med Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron, Mastercard eller MobilePay. Et depositum er ikke refunderbart, medmindre vi ikke kan godkende dig til rejsen. 

 • Betaling af ophold (totalbeløb minus depositum)
  • Du vil modtage en faktura, som skal betales, senest 3 måneder inden ankomst til destinationen.  Du modtager din faktura pr. mail, og der modtages ikke kreditkortbetalinger.
  • Hvis du har booket flere destinationer, vil du modtage en faktura for det totale beløb 3 måneder før ankomst på den første destination.  
  • Hvis du fremsender din tilmelding under 1 måned før ankomst til destinationen, så vil du blive bedt om at indbetale beløbet for dit ophold inden for 3 dage.

Mangler og reklamation

Hvis du konstaterer en mangel under dit ophold, er du forpligtet til straks at reklamere til din lokale kontaktperson. Hvis han/hun ikke kan eller vil afhjælpe manglen eller ikke afhjælper tilfredsstillende, efter din opfattelse, skal du reklamere direkte til Save A Heart – By Committing Yours. Det skal gøres inden din hjemrejse. I modsat fald mister du retten til at gøre krav mod Save A Heart – By Committing Yours.  

Du accepterer ved fremsendelse af din tilmelding, at du ikke vil få refunderet dit ophold, hvis det ikke lever op til dine forventninger, hvis du fortryder eller laver nye rejseplaner undervejs. Du bekræfter endvidere, at du er indstillet på at løse eventuelle problemer som de opstår, og at du er positiv over for de forslag som Save A Heart – By Committing Yours kommer med for at forbedre din situation. 

Hvis du betaler for nogle omkostninger, som du ikke mener, at du er berettiget til, så skal det oplyses til os omgående. Omkostninger, som først oplyses til os efter hjemkomst, kan ikke refunderes. Hvis du er nødt til at aflyse opholdet af personlige årsager (dødsfald, ulykker, sygdom mv.) kan du forsøge at kontakte dit forsikringsselskab, hvis du ønsker erstatning for tabte rejsedage, hjemtransport mv.