Anna Berg Hansen

560188_10200200989681634_853869563_n
Jeg har simpelthen haft saa meget boevl med at faa adgang til min mail, saa jeg har ikke set din besked foer nu.

Det gaar rigtig fint hernede. De to foerste uger jeg var har, var der strejke blandt laererne paa de offentlige skoler, saa der var desvaerre ikke nogen undervisning paa Nakanyonyi Primary School, hvor det jo var meningen jeg skulle vaere, men Neto sendte mig hen paa en privat skole i de uger strejken varede. Da strejken stoppede, kom jeg tilbage til den offentlige skole, hvor det var meningen jeg skulle vaere. Og det har vaeret lidt af en oplevelse! Som du fortalte, er der ca. 130 elever i hver klasse, saa der er nogle udfordringer. Bla. har boernene lidt svaert ved at vaere stille, naar de er vant til at blive slaaet og jeg saa kommer her og proever at indfoere “ikke-volds-politik”. Det har vaeret meget svingende med, hvor meget jeg har undervist, da der ogsaa har vaeret laererstuderende i praktik og lige nu er der afgangseksamener for de aeldste og mid-term tests for P5, som jeg er i, men jeg kunne aerligt talt ikke forestille mig at vaere paa en anden skole, da jeg har faaet nogle rigtig gode venner blandt mine kolleger og er glade for mange af boernene, selvom der er lidt udfordringer. Derhjemme er vi med Siljes ankomst idag blevet 8 frivillige (!) hos Neto og Zaina, men jeg er rigtig glad for den maade, vi er blevet indkvarteret paa og jeg har det rigtig godt baade med Neto og Zaina, men ogsaa med de andre frivillige og selvom de alle sammen er paa boernehjemmet og jeg er for mig selv paa skolen, har vi lavet rigtig mange ting sammen baade i weekenden og efter arbejde. Vi har baade vaeret paa safari, paa riverrafting og bungeejumpet og jeg har overhovedet ikke foelt mig alene paa noget tidspunkt, saa Uganda er et rigtig godt sted at tage hen for de frivillige, der rejser alene.

Det har vaeret en fantastisk oplevelse at vaere den eneste frivillige paa skolen, selvom det godt kan vaere lidt haardt, naar der kun bliver snakket det lokale sprog. Til gengaeld har jeg faaet en meget “autentisk” oplevelse af at vaere en del af skolen. Jeg har idag besoegt en kollegas hjem og derudover har jeg blevet paa skolen efter arbejdstid for at spille volleyball med mine kolleger og nogle af eleverne, ligesom jeg ogsaa er blevet inviteret med i byen og til en stor fest efter eksamenerne. Jeg faar rigtig oplevet hverdagen og menneskerne hernede paa en helt anden maade end man normalt goer som turist og det har vaeret det allerbedste ved mit ophold her.

Jeg haaber virkelig, du vil faa en masse frivillige til at rejse til Uganda og undervise, da det har vaeret en rigtig god oplevelse!

Mvh Anna