Samfund - Arbejde med børn og unge i Zimbabwe

I 2013 besluttede man ved lov, at alle børn skulle begynde at gå i skole. Med danske øjne er det en virkelig god regel, men virkeligheden er desværre, at man fuldstændig har glemt at inddrage infrastruktur og økonomiske perspektiver i beslutningen. Det betyder, at nogle børn har over 10 km til skole, hvilket gør det umuligt for dem at deltage, og andre kommer fra fattige familier, som på ingen måde har råd til skolegang. Samtidig giver de fleste skoler kun børnene én chance for at bestå eksamen: Hvis de dumper, ryger de ud af systemet.

Resultatet er derfor, at utrolig mange er havnet ved udgangspunktet. Det vurderes, at ca. 25 % i Victoria Falls er smittet med HIV/AIDS, og med en arbejdsløshed på omkring 90 % vil du hurtigt opdage, at mange unge hænger rastløst ud på gaderne i byen.

For at imødekomme disse problematikker og i håbet om at ændre fremtiden, er der startet et projekt, som hovedsageligt arbejder med børn i alderen 7-15 år samt unge mellem 16-25 år. Der planlægges daglige aktiviteter, hvor børn og unge undervises, lærer om samfundet, bliver oplyst omkring HIV/AIDS samt smittefare og deltager i teambuilding og generelle sportsaktiviteter.