Arbejdsopgaver i skolen i Zambia

Som person skal du kunne arbejde selvstændigt og have en god situationsfornemmelse. Ting kan opstå, som kræver, at du må smide alt, hvad du har i hænderne og finde på en anden aktivitet eller træde til, hvis et barn pludselig har brug for dig. Hvis du er klar til at åbne dit hjerte for en anden kultur, et andet miljø og nogle andre mennesker, end du er vant til, så er det her for dig. 

Arbejdsopgaverne kan inkludere:

  • Forberede og stå for undervisning - i samarbejde med læreren
  • Sætte gang i lege/spil
  • Sørge for mad til børnene
  • Observere og vurdere børnene både fagligt og personligt
  • Du kan regne med, at du skal hjælpe mellem 8-16, men du får tiderne, når du kommer.  

Vi gør opmærksom på, at skolen har beliggenhed samme sted som børnehjemmet og Måltidsprogrammet. Du får derfor også mulighed for at beskæftige dig inden for de områder, når du kommer frem.